Livstyckets vårmarknad på Hallwylska

Livstycket är ett kunskaps- och designcenter i Tensta som genom funktionell och teoretisk undervisning ger kvinnor som invandrat till Sverige chansen att lära sig språket och den svenska kulturen. Kvinnorna får lära sig sy, brodera och trycka på textilier samtidigt som de lär sig svenska, data och samhällskunskap.